Monthly Archives: veljača 2015

Zaboravljena hrvatska filatelistička literatura

2001. godine je izdan “Vodič kroz filateliju”, autora dr. Zlatka Jakobovića, čiji je nakladnik HFD Vinkovci. Ovaj vrlo kvalitetan, poučan i interesantan vodič je izdan u svega 1000 primjeraka, mekog uveza, A5 formata. Vodič razrađuje teme poput povijest filatelije, vrste poštanskih maraka i izdanja, tisak poštanskih maraka, vrste papira, filatelistički pribor i još puno toga.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Literatura, pribor i razni materijali, Novosti

Nacionalne i međunarodne izložbe u Hrvatskoj i Europi – 2015.

Tokom 2015. godine planirano je održavanje više nacionalnih i međunarodnih filatelističkih izložbi.

Donosimo vam plan održavanja, izrađen od strane Hrvatskog filatelističkog saveza.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Izložbe, radionice i slično, Novosti

Izbor najljepše hrvatske poštanske marke iz 2014. godine

Hrvatska pošta već 18. godinu zaredom organizira izbor najljepšeg izdanja hrvatskih poštanskih maraka iz prethodne godine. Ove godine bira se najljepše izdanje poštanskih maraka Republike Hrvatske među 48 izdanih 2014. godine.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Novosti

Filatelistički filmovi

Nekoliko interesantnih i poučnih video materijala o filateliji.  Continue reading

Leave a Comment

19/02/2015 · 21:33

9. Collecta – Međunarodni sajam kolekcionara

Deveti po redu, Međunarodni sajam kolekcionara COLLECTA, održati će se u Ljubljanskom izložbenom i kongresnom centru (Slovenija) od 26. do 28. ožujka 2015.

U sklopu ovogodišnje Collecti biti će predstavljeno više cjelina: prodaja materijala, tematske izložbe, te popratni programi (predavanja, aukcije i prezentacije za profesionalce i amatere).

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Novosti, Susreti, sajmovi i slično

Obavijest filatelistima

U namjeri unaprjeđenja filatelije pokrenuta je inicijativa osnivanja nove filatelističke udruge.Cilj udruge je međusobno povezivanja filatelista bez obzira na teritorijalnu pripadnost, lakši protok informacija, izrada publikacija, organizacija i sudjelovanje na izložbama i drugim događanjima, te poseban naglasak na rad s mladima. Udruga bi se u što većoj mjeri oslanjala na moderne komunikacijske tehnologije, te razne druge suvremene alate primjenjive u bavljenju filatelijom.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Novosti

Poštanska povijest

Poštanska povijest (engl. postal history, tal. storia postale) disciplina je koja proučava putovale materijale, odnosno one koji su u relaciji sa službenom, lokalnom ili privatnom poštanskom službom. Objekti poštanske povijesti ilustriraju poštanske smjerove, tarife, žigove, korištenje poštanskih maraka te ostale aspekte poštanske službe. Iz ove šture definicije vidimo da poštanske služba u fokus stavlja stvarno putovale poštanske objekte i samim time vraća se na korijene filatelije: pokušamo li objasniti nekome što je to filatelija, sigurno ćemo krenuti od Hillove poštanske reforme i pojave prvih maraka kojima je svrha bila – frankiranje pošiljaka.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Filatelistički tekstovi

Put nastajanja poštanske marke

Svaka poštanska marka prije nego se pojavi na tržištu, bez obzira na njenu vrstu i namjenu, prolazi proces u kojem se formira njen konačni izgled, te način njene izvedbe.

Osnova za nastanak poštanske marke je donošenje prijedloga zbog obilježavanja nekog važnog događaja, prikazivanja znamenitosti ili zbog određene specifične namjene u danom trenutku. Nakon prihvaćanja prijedloga izrađuje se nacrt likovnog rješenja, koji može biti izrađen od strane umjetnika, pojedinaca ili izrađen računalnim putem. Izrađuju se probni otisci koji se predlažu poštanskoj komisiji. Prihvaćeni otisak se tada predaje u tiskaru, u kojoj glavnu ulogu imaju graveri prilikom izrade klišeja.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Filatelistički tekstovi

Poštanska i filatelistička izdanja

Serije (Nizovi) –Dvije ili više poštanskih maraka, koje imaju zajedničku temu, a vrlo često i zajednička grafička obilježja nazivamo serijom ili nizom. Marke koje same za sebe čine cjelinu nazivamo pojedinačnim izdanjima. Kod vrednovanja serija poštanskih maraka od ključne je važnosti da su sve marke u seriji u kompletu. Serije poštanskih maraka mogu biti redovne ili prigodne. Ukoliko su redovne onda se mogu svake godine proširivati s novim markama. Broj maraka kod prigodnih serija je unaprijed poznat i nepromjenjiv.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Filatelistički tekstovi

Vrste poštanskih maraka

Već i površnim pogledom na razna izdanja poštanskih maraka, može se zaključiti da se poštanske marke mogu grupirati u razne skupine. U narednom obrazlaganju detaljno su prikazane podjele maraka prema četiri kriterija, iako postoje i drugi kriteriji. Najvažnije podjele maraka su prema namjeni i vrsti prometa za koji se koriste, jer su na ovaj način marke okarakterizirane i u katalozima. Bez obzira na intenzitet bavljenja filatelijom poznavanje narednih pojmova u filatelističkom svijetu je nezaobilazno.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Filatelistički tekstovi